Privacy

Privacy Statement

Vastleggen en verwerken van gegevens
Door het gebruiken van de website laat je bepaalde persoonlijke gegevens bij ons achter. Daarbij is onderscheid te maken tussen actief en passief verstrekte (persoons)gegevens. Actief verstrekte persoonsgegevens zijn de gegevens die je zelf op de website hebt ingevuld. Denk bijvoorbeeld aan je e-mailadres, welke wordt gevraagd bij aanmelding van de nieuwsbrief. Ook de door jou geplaatste berichten (reviews) kunnen persoonsgegevens bevatten. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die bij het surfen over de website automatisch worden opgeslagen, zonder dat je je daar wellicht van bewust bent. Daarbij kun je denken aan het IP-adres, het besturingssysteem van je computer en de browser die je gebruikt.Door op een bewuste manier gebruik te maken van de website, heb je grotendeels zelf in de hand welke persoonsgegevens je aan ons verstrekt.

Sociale media
Op onze website staan knoppen waarmee je productpagina’s kunt delen met derden via sociale media als Facebook, Pinterest en Twitter. Middels deze knoppen kunnen de beheerders van deze diensten bepaalde informatie over jou bijhouden. Wij hebben hier geen invloed op. Raadpleeg het privacybeleid van deze diensten alvorens hier gebruik van te maken.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van de websites van derden te lezen alvorens jouw persoonlijke gegevens aldaar in te vullen.

Google Analytics
Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer

1) lovefortaste.com plaatst links naar sites van derden. lovefortaste.com is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van het product of de dienst waarheen gelinkt word.
2) Eventuele regelingen tussen u en derden die op deze site worden genoemd, zijn uitsluitend voor eigen risico en verantwoordelijkheid.
3) Aan de samenstelling van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gewerkt, echter kunnen hieraan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
4) lovefortaste.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke (indirecte) schade dan ook, ontstaan door het gebruik van deze site.